Procedures

Er is een bestemmingsplan vastgesteld voor het Food Center terrein. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk. Als de uitkomst van de gesprekken met de ondernemers positief is, start het consortium de planvorming van de woningbouw. Per gebied worden dan zogenaamde uitwerkingsplannen opgesteld. Daarin staat precies op een rij hoe elk deelgebied eruit komt te zien. In deze procedure is ook ruimte voor formele inspraak. De plannen voor de nieuwbouw en interne verhuizing van het Food Center zelf, starten we dan ook op. Het wordt een hele puzzel om de verbouwingen en verhuizingen zo te plannen op zo’n manier dat de handel gewoon door kan gaan.